top of page
נבחרותישראל במדעים.png
בן גוריון.png

נבחרת ישראל בפיזיקה

האולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה (IPhO - International Physics Olympiad) היא תחרות שנתית לבנות ובני נוער, המתמקדת במגוון נושאים מעולם הפיזיקה. במסגרת התחרות נדרשת יכולת לפתור שאלות תיאורטיות מורכבות ויצירתיות, וכן לבצע מעבדות מעשיות בתחום הפיזיקה. על חברות וחברי הנבחרת להפגין יכולת לפתרון בעיות באופן יצירתי ועצמאי, מיומנויות למידה ברמה אקדמית גבוהה, מוטיבציה אישית וקבוצתית ומחויבות גבוהה. האולימפיאדה הבינלאומית הראשונה בפיזיקה נערכה בשנת 1967, והשתתפו בה משלחות מ-5 מדינות. כיום משתתפות באולימפיאדה למעלה מ-85 מדינות, כאשר מדינת ישראל החלה להשתתף בתחרות בשנת 1994. בשנת 2019 התארחה האולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה במדינת ישראל.

האולימפיאדה הבינלאומית ה-54 לפיזיקה (International Physics Olympiad - IPHO) לשנת 2024 תיערך בהובלת איראן, בעיר אֶסְפָהָאן, בין התאריכים 21-29.7.2024. לאתר התחרות לחצו כאן.

 

פעילות נבחרת ישראל בפיזיקה מתקיימת באוניברסיטת בן-גוריון, במסגרת מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע. לאתר הנבחרת לחצו כאן
 

 • קידום הישגי מדינת ישראל וההישגים האישיים של המשתתפים מטעם מדינת ישראל באולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה.

 • לעורר עניין בלמידת פיזיקה.

 • טיפוח ושיפור הידע של התלמידות והתלמידים מרמת בית הספר התיכון לרמה הנדרשת באולימפיאדה בינלאומית.

 • להגדיל את מספר המשתתפות והמשתתפים בפעילות מדעית ברמה הגבוהה ביותר בפיזיקה.

 • לעודד צעירות וצעירים לבחור בפיזיקה כעיסוק משמעותי לעתיד.

מטרות:

שלבי המיון:

כ-50 תלמידות ותלמידים אשר יעברו את כלל שלבי המיון יתקבלו לנבחרת ישראל בפיזיקה. במסגרת הפעילות תתבצע הכשרה הן בפן התאורטי והן בפן המעשי, כאשר המצטיינות והמצטיינים מבין משתתפי הנבחרת ישתתפו בתחרויות בינלאומיות בפיזיקה. במסגרת אימוני הנבחרת יתקיימו מחנות אימונים הכוללים לינה, הרצאות, תרגולים אישיים וקבוצתיים, משימות למידה וקריאה מקצועית רבה. הפעילות בנבחרת מדגישה מוטיבציה לרכישת ידע בנושאים שונים בפיזיקה ויכולת להתמודדות עם בעיות תאורטיות וניסיוניות, לרבות פיתוח כישורי עבודה במעבדה.
לכל תלמידה ותלמיד בנבחרת מוצמד חונך, שתפקידו לסייע ולעקוב אחר עבודתו של התלמיד והישגיו. הנבחרת מדגישה בפעילות גם את הנדבך החברתי, ומחנות הפעילות כוללים גם פעילויות גיבוש והפוגה.

פעילות הנבחרת:

תחרויות מקדימות ותחרויות נוספות:

שלב א'

מועדי המבחן לתלמידי י': יפורסם בהמשך

מועדי המבחן לתלמידי י"א: יפורסם בהמשך

דגשים חשובים:

 • המבחן הינו כלל ארצי, ומיועד לכלל תלמידות ותלמידי ישראל בכיתה י', ובכיתה י"א (ללא תלות במקצוע הגברה/מגמה בבית הספר).

 • שלב א' לכיתה י' יתקיים במועד יחיד. על מועד שלב א' לכיתה י"א תבוא הודעה בהמשך.

 • המבחן הינו מבחן מקוון, וניתן להיבחן מבית הספר או מהבית, בשפות עברית או ערבית. משך המבחן הינו 90 דקות.

 • הכניסה למבחן היא דרך אתר משרד החינוך, באמצעות סיסמת "הזדהות אחידה" אישית. אין צורך להרשם למבחן מראש.

 • חומרי הכנה למבחן ניתן למצוא באתר הנבחרת ובאתר משרד החינוך. יודגש כי המבחן אינו דורש ידע מעמיק, אלא מבוסס על עקרונות פשוטים, אינטואיציה ויכולת חשיבה יצירתית

 

שלב ב'

מועדי המבחן לתלמידי י': יפורסם בהמשך

מועדי המבחן לתלמידי י"א: יפורסם בהמשך

דגשים חשובים:

 • לכל למבחן יוזמנו תלמידות ותלמידים אשר עברו בהצלחה את שלב א' הרלוונטי לשכבת הגיל.

 • המבחן יערך במספר מוקדים ברחבי הארץ.

 • שלב זה הוא מבחן הבודק יכולת חשיבה מהירה וידע בפיזיקה, וכולל שאלות אמריקאיות (שאלות רב-ברירה) בלבד.

 

שלב ג'

מועדי המבחן לתלמידי י': יפורסם בהמשך

מועדי המבחן לתלמידי י"א: יפורסם בהמשך

דגשים חשובים:

 • למבחן יוזמנו תלמידות ותלמידים אשר עברו בהצלחה את שלב ב'.

 • המבחן יתקיים באופן פיזי, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

 • כל המידע בנוגע למבחן, לרבות חומרי ההכנה, ימסרו לתלמידות ולתלמידים באמצעות צוות הנבחרת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

נושאים וחומרי תרגול לכיתות י' לחצו כאןלחומרים נוספים

נושאים וחומרי תרגול לכיתות יא' לחצו כאן

במסגרת פעילות הכנת הנבחרת לתחרות ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, חברות וחברי הנבחרת ניגשים לתחרויות מקדימות ותחרויות אימון - תחרויות בינלאומיות בהשתתפות מדינות רבות. השתתפות בתחרויות אלו מאפשרת לתלמידות ולתלמידי הנבחרת לבחון את הידע והיכולות שלהם בהשוואה לחבריהם ממדינות אחרות, לתרגל היבחנות בתנאי תחרות ולחוש את האווירה הייחודית לתחרות בינלאומית בפיזיקה.

 • התחרות האסייתית בפיזיקה- APhO (Asian Physics Olympiad): אשר תתקיים במלזיה, ועל מיקומה הסופי ותאריכיה תבוא הודעה בהמשך. תחרות זו מתקיימת מידי שנה באחת ממדינות אסיה, ומתבצעת במתכונת של האולימפיאדה הבינלאומית וכוללת מבחן תיאורטי ומבחן ניסוי.

 • התחרות האירופאית בפיזיקה- EuPhO (European Physics Olympiad): על מיקומה ומועדה תבוא הודעה בהמשך.
   

מתמטיקה.jpeg
מתמטיקה2.jpeg
bottom of page