top of page
נבחרותישראל במדעים.png
אוניברסיטת תל אביב.png

נבחרת ישראל צעירה במדעים

שאלות ותשובות

 • איך נרשמים למבחן המיון שלב א'?
  אין צורך בהרשמה לשלב א'. יש להיכנס לאתר משרד החינוך- פורטל תלמידים- נבחרות ישראל במדעים. הכניסה באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. יש להיכנס למבחן במועדים הרשומים ולהיבחן. טלפון לתמיכה בסיסמאות 6552*
 • בבית הספר שלי לא שמעו על המבחן. מה עושים?
  כל תלמיד מכיתה ז' הלומד בבית ספר של משרד החינוך, רשאי וזכאי לנסות להתקבל לנבחרת ישראל הצעירה במדעים ולהשתתף במבחני שלב א' וזאת ללא תלות בבית הספר. אפשר להיבחן מהבית או מבית הספר, מהמחשב או מסלולארי. במידה ויש צורך, ניתן לפנות לגב' ענת רולניק הממונה על האולימפיאדות הבינלאומיות במדעים במשרד החינוך. כתובת הדוא"ל הינה: anatro2@education.gov.il
 • ממה מורכב מבחן שלב א' ואיך מתכוננים?
  המבחן מורכב משאלות במתמטיקה ומתחומי המדע השונים, השאלות ברובן אינן דורשות ידע מתקדם אלא בודקות יכולות חשיבה. ניתן לתרגל שאלות המדמות את שאלות הבחינה במרחב התרגול.
 • האם יש צורך להירשם לנבחרת הצעירה באופן אישי?
  שלב א' מתבצע באופן מקוון ופתוח לכל תלמידות ותלמידי ישראל, ללא צורך בהרשמה מוקדמת. בהמשך תהליך המיון נדרשת הרשמה באתר מדעני העתיד.
 • למי מיועדת הנבחרת הצעירה?
  נבחרת הצעירה מתקיימת במהלך כיתות ח' ו ט' והמיונים נערכים בסוף כיתה ז'. מטרת הנבחרת הצעירה הינה להכשיר תלמידים בעלי כשרון בתחומי המדעים לקראת המיונים לנבחרות הבוגרות בביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ופיזיקה.
 • מי רשאי להשתתף בנבחרת ישראל הצעירה במדעים?
  תלמידות ותלמידים אשר לומדים בבתי ספר רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון, המתוקצבים על ידי משרד החינוך , מכל המגזרים. תלמידות ותלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בנבחרת.
 • איפה מתקיימת הפעילות?
  פעילות הנבחרת הצעירה למדעים מתקיימת באוניברסיטת תל אביב. מחנות האימונים יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ.
 • האם הפעילות כוללת למידה באמצעות המחשב?
  פעילות הנבחרת הצעירה כוללת מפגשי אימון ולימוד, מחנות אימון, ליווי אישי, משימות אישיות ולמידה מקוונת.
 • תלמידים צעירים. האם תלמידים בבית הספר היסודי יכולים להיבחן?
  בשלב זה לא ניתן. בעתיד נבחן מדיניות זו.
 • אני לומד/ת בכיתה ח', ומעוניין/מעוניינת להיבחן. האם אפשרי?
  תלמידי כיתה ח' אינם יכולים להיבחן לנבחרת הצעירה. אתם מוזמנים לנסות להיבחן לנבחרות הבוגרות.
 • האם הפעילות היא בתשלום?
  הפעילות אינה כוללת תשלום.
 • איך נרשמים למבחן המיון שלב א'?
  אין צורך בהרשמה לשלב א'. יש להיכנס לאתר משרד החינוך- פורטל תלמידים- נבחרות ישראל במדעים. הכניסה באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך. יש להיכנס למבחן במועדים הרשומים ולהיבחן. טלפון לתמיכה בסיסמאות 6552*
 • בבית הספר שלי לא שמעו על המבחן. מה עושים?
  כל תלמיד מכיתה ז' הלומד בבית ספר של משרד החינוך, רשאי וזכאי לנסות להתקבל לנבחרת ישראל הצעירה במדעים ולהשתתף במבחני שלב א' וזאת ללא תלות בבית הספר. אפשר להיבחן מהבית או מבית הספר, מהמחשב או מסלולארי. במידה ויש צורך, ניתן לפנות לגב' ענת רולניק הממונה על האולימפיאדות הבינלאומיות במדעים במשרד החינוך. כתובת הדוא"ל הינה: anatro2@education.gov.il
 • ממה מורכב מבחן שלב א' ואיך מתכוננים?
  המבחן מורכב משאלות במתמטיקה ומתחומי המדע השונים, השאלות ברובן אינן דורשות ידע מתקדם אלא בודקות יכולות חשיבה. ניתן לתרגל שאלות המדמות את שאלות הבחינה במרחב התרגול.
 • האם יש צורך להירשם לנבחרת הצעירה באופן אישי?
  שלב א' מתבצע באופן מקוון ופתוח לכל תלמידות ותלמידי ישראל, ללא צורך בהרשמה מוקדמת. בהמשך תהליך המיון נדרשת הרשמה באתר מדעני העתיד.
 • למי מיועדת הנבחרת הצעירה?
  נבחרת הצעירה מתקיימת במהלך כיתות ח' ו ט' והמיונים נערכים בסוף כיתה ז'. מטרת הנבחרת הצעירה הינה להכשיר תלמידים בעלי כשרון בתחומי המדעים לקראת המיונים לנבחרות הבוגרות בביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ופיזיקה.
 • מי רשאי להשתתף בנבחרת ישראל הצעירה במדעים?
  תלמידות ותלמידים אשר לומדים בבתי ספר רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון, המתוקצבים על ידי משרד החינוך , מכל המגזרים. תלמידות ותלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בנבחרת.
 • איפה מתקיימת הפעילות?
  פעילות הנבחרת הצעירה למדעים מתקיימת באוניברסיטת תל אביב. מחנות האימונים יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ.
 • האם הפעילות כוללת למידה באמצעות המחשב?
  פעילות הנבחרת הצעירה כוללת מפגשי אימון ולימוד, מחנות אימון, ליווי אישי, משימות אישיות ולמידה מקוונת.
 • תלמידים צעירים. האם תלמידים בבית הספר היסודי יכולים להיבחן?
  בשלב זה לא ניתן. בעתיד נבחן מדיניות זו.
 • אני לומד/ת בכיתה ח', ומעוניין/מעוניינת להיבחן. האם אפשרי?
  תלמידי כיתה ח' אינם יכולים להיבחן לנבחרת הצעירה. אתם מוזמנים לנסות להיבחן לנבחרות הבוגרות.
 • האם הפעילות היא בתשלום?
  הפעילות אינה כוללת תשלום.

שאלות לגבי תהליך המיון

bottom of page