top of page
נבחרותישראל במדעים.png
אוניברסיטת תל אביב.png

נבחרת ישראל צעירה במדעים

שאלות ותשובות

 • למי מיועדת הנבחרת הצעירה?
  נבחרת הצעירה מתקיימת במהלך כיתות ח' ו ט' והמיונים נערכים בסוף כיתה ז'. מטרת הנבחרת הצעירה הינה להכשיר תלמידים בעלי כשרון בתחומי המדעים לקראת המיונים לנבחרות הבוגרות בביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ופיזיקה.
 • מי רשאי להשתתף בנבחרת ישראל הצעירה במדעים?
  תלמידות ותלמידים אשר לומדים בבתי ספר רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון, המתוקצבים על ידי משרד החינוך , מכל המגזרים. תלמידות ותלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בנבחרת.
 • איפה מתקיימת הפעילות?
  פעילות הנבחרת הצעירה למדעים מתקיימת באוניברסיטת תל אביב. מחנות האימונים יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ.
 • האם הפעילות כוללת למידה באמצעות המחשב?
  פעילות הנבחרת הצעירה כוללת מפגשי אימון ולימוד, מחנות אימון, ליווי אישי, משימות אישיות ולמידה מקוונת.
 • תלמידים צעירים. האם תלמידים בבית הספר היסודי יכולים להיבחן?
  בשלב זה לא ניתן. בעתיד נבחן מדיניות זו.
 • אני לומד/ת בכיתה ח', ומעוניין/מעוניינת להיבחן. האם אפשרי?
  תלמידי כיתה ח' אינם יכולים להיבחן לנבחרת הצעירה. אתם מוזמנים לנסות להיבחן לנבחרות הבוגרות.
 • האם הפעילות היא בתשלום?
  הפעילות אינה כוללת תשלום.
 • למי מיועדת הנבחרת הצעירה?
  נבחרת הצעירה מתקיימת במהלך כיתות ח' ו ט' והמיונים נערכים בסוף כיתה ז'. מטרת הנבחרת הצעירה הינה להכשיר תלמידים בעלי כשרון בתחומי המדעים לקראת המיונים לנבחרות הבוגרות בביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, ופיזיקה.
 • מי רשאי להשתתף בנבחרת ישראל הצעירה במדעים?
  תלמידות ותלמידים אשר לומדים בבתי ספר רשמיים או מוכרים שאינם רשמיים הפועלים ברישיון, המתוקצבים על ידי משרד החינוך , מכל המגזרים. תלמידות ותלמידים הלומדים (או עוברים ללמוד במהלך התוכנית) במסגרת החינוך הביתי או בבתי ספר אקסטרניים, לא יוכלו להשתתף (או להמשיך להשתתף) בנבחרת.
 • איפה מתקיימת הפעילות?
  פעילות הנבחרת הצעירה למדעים מתקיימת באוניברסיטת תל אביב. מחנות האימונים יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ.
 • האם הפעילות כוללת למידה באמצעות המחשב?
  פעילות הנבחרת הצעירה כוללת מפגשי אימון ולימוד, מחנות אימון, ליווי אישי, משימות אישיות ולמידה מקוונת.
 • תלמידים צעירים. האם תלמידים בבית הספר היסודי יכולים להיבחן?
  בשלב זה לא ניתן. בעתיד נבחן מדיניות זו.
 • אני לומד/ת בכיתה ח', ומעוניין/מעוניינת להיבחן. האם אפשרי?
  תלמידי כיתה ח' אינם יכולים להיבחן לנבחרת הצעירה. אתם מוזמנים לנסות להיבחן לנבחרות הבוגרות.
 • האם הפעילות היא בתשלום?
  הפעילות אינה כוללת תשלום.

שאלות לגבי תהליך המיון

bottom of page