top of page

האולימפיאדה הבינלאומית בביולוגיה

International Biology Olympiad

על האולימפיאדה

האולימפיאדה הבינלאומית בביולוגיה מתקיימת במשך 33 שנהבתחרות משתתפות כ-62 מדינות, כ- 300 מתחרים


איפה

התחרות לשנת 2023 תערך בהובלת איחוד האמירויותמתיבין התאריכים 10-18.7.2022


איך זה עובד

התחרות מורכבת מחלק תאורטי (50% מהציון הסופי) ומחלק מעשי-(50% מהציון הסופי). משך כל אחד מהחלקים הוא 5 שעות


לפרטים נוספים

לאתר התחרות הבינלאומית

bottom of page