top of page

האולימפיאדה הבינלאומית במדעי המחשב

International Olympiad in Informatics

על האולימפיאדה

האולימפיאדה הבינלאומית במדעי המחשב מתקיימת במשך 34 שנהבתחרות משתתפים כ- 335 משתתפים מ-90 מדינות


איפה

התחרות לשנת 2023 תערך באופן בהובלת המדינה הונגריה


מתי

בין התאריכים 28 באוגוסט -4 בספטמבר 2023


איך זה עובד

התחרות מורכבת משני מבחנים במדעי המחשב הנערכים בימים שונים


הישגי מדינת ישראל בעבר

8 מדליות זהב

31 מדליות כסף

33 מדליות ארד (מאז 1996)


זכיות לשנת 2023

1 זהב

2 כסף

1 ארד


לפרטים נוספים

לאתר התחרות לשנת 2023

bottom of page