רקע ברירת מחדל

האולימפיאדה בכימיה -IChO

לפרטים נוספים

האולימפיאדה במדעי המחשב -IOI

לפרטים נוספים

האולימפיאדה במתמטיקה -IMO

לפרטים נוספים

האולימפיאדה בפיזיקה -IPHO

לפרטים נוספים