רקע ברירת מחדל
לוגו ברירת מחדל

מטרות

המטרה המרכזית של הנבחרת הצעירה במדעים היא הכשרת תלמידות ותלמידים לקראת הנבחרות הבוגרות אשר מייצגות את ישראל באולימפיאדות הבינלאומיות במדעים בתחומים: מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה ופיזיקה. הדגש בפעילות הנבחרת הוא מתן כלים לחשיבה יצירתית ופתרון בעיות ברמה הגבוהה ביותר. זאת באמצעות יצירת נבחרת וקהילה לומדת חזקה ומצמיחה בתחומי המדע והמתמטיקה, וכן פיתוח חוסן אישי ויכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים.

משחקיות (Edu-gaming)

חלק חשוב מפעילות הנבחרת יוקדש למישחוק במתמטיקה ובמדעים.

משחקים אלו נועדו לבנות שיתוף פעולה בין חברי וחברות הנבחרת בד בבד עם בניית היכולת להתחרות בתחומי המדעים והמתמטיקה. המישחוק מאפשר למידה אקדמית מתקדמת תוך כדי בניית המוטיבציה האישית של תלמידות ותלמידי הנבחרת בסביבת למידה מיטבית.

שלבי המיון

המיונים לנבחרת ישראל הצעירה במדעים נערכים במהלך כיתה ז'. הפעילות מתקיימת בכיתות ח' ו-ט'.

שלב א'
שלב א' הוא מבחן מקוון בבית הספר, בשעות הלימודים. השנה לאור המצב התלמידים יוכלו להיבחן גם מביתם או מבית הספר, תלוי בהנחיות. לפרטים נוספים, פנו אל המורה למדעים או למתמטיקה בבית ספר בו אתם לומדים.

מבחן שלב א' 
מבחן המיון לשלב א' יערך בשני מועדים: יום חמישי כ' באדר, תשפ"א 4.3.2021 בין השעות 9:00- 15:00 מועד נוסף, יום שלישי כה' באדר, תשפ"א 9.3.2021 בין השעות 12:00- 18:00
למידע על המבחן ולאתר התרגול  לחצו כאן
מבחנים לדוגמא: בשפה עברית וערבית יועלו לאתר בקרוב.

תוצאות שלב א' נמסרו לנבחנים ב-24/3/2021.
*הכניסה למבחן וקבלת תוצאות היא באמצעות "הזדהות אחידה" של משרד החינוך ודרך האתר: "פורטל תלמידים- נבחרות ישראל במדעים- משרד החינוך". לכניסה לחצו כאן 

שלב ב'

מבחן מיון שלב ב' נערך בימים כתיקונם במספר מוקדים ברחבי הארץ, באופן פיזי.
לאור מגפת הקורונה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך המשתנות מעת לעת, יתקיים המבחן השנה באופן מקוון.
במבחן יש לספק תשובות מלאות הכוללות את דרכי החישוב ולא רק תוצאה סופית. משך המבחן כשלוש שעות. המבחן בודק חשיבה יצירתית, הבנה מתמטית ויכולות בתחומי המדעים (כימיה, פיזיקה ומדעי המחשב).

מבחן שלב ב'
יערך ביום ג', ח' באייר תשפ"א, 20/4/2021, בין השעות 10:00-13:00.
המבחן יתקיים באופן מקוון, ופרטים נוספים על אופן ביצועו ימסרו לנבחנים אשר נרשמו למבחן.
מומלץ לתרגל לקראת מבחן המיון שלב ב'.
מבחנים לדוגמא: מבחן 1, מבחן 2, מבחן 3, מבחן כולל הסבר בשפה ערבית  אנו ממליצים על תרגול נוסף באמצעות האתרים הבאים: לאתר תרגול

יום פתוח מקוון לקראת מבחן שלב ב'
ביום ב', 12/4/2021, יתקיים "יום פתוח" מקוון לקראת שלב ב'.
במסגרת המפגש יוצג חזון התוכנית, יינתן הסבר כללי על מבנה התוכנית והייחודיות שלה, יתקיים מפגש עם תלמידים/ות ובוגר/ים אשר יספרו על החוויה שלהם/ן בנבחרת, יינתן הסבר על המשך תהליך המיון ומענה על שאלות.
בשעה 17:00 - מפגש בעברית.
בשעה 18:30 - מפגש בעברית המותאם לדוברי/ות ערבית.
קישורים למפגשים ישלחו לכל התלמידים והתלמידות שעברו את שלב א', לאחר חג הפסח. מפגשים אלו אינם חובה ואינם מהווים מרכיב בהליך המיון, אך מומלץ מאוד להשתתף בהם.

שלב ג'

שלב ג' יערך באוניברסיטת תל אביב, ביום זה ייחשפו התלמידים לתכנים לימודיים אשר יהוו "טעימה" מסגנון הלימוד אשר צפוי בנבחרת, יינתן הסבר מקיף על הנבחרת הצעירה, תיערך הרצאה רלוונטית ומיד לאחריה ייבחנו התלמידות והתלמידים על החומר שיועבר בהרצאה. בנוסף, יערך המבחן הממיין השלישי.
יום זה מהווה, למעשה, את שלב המיון האחרון אשר בסופו כמאה תלמידות ותלמידים המתאימים ביותר יזכו להצטרף לנבחרת ישראל הצעירה במתמטיקה ובמדעים. 

מבחן שלב ג' 
יערך ביום חמישי ל' בסיון, תשפ"א 10.6.2021 באוניברסיטת תל אביב
מומלץ לתרגל לקראת מבחן המיון שלב ג', להלן למבחנים והוראות לדוגמא: מבחן 1

*הורי התלמידים אשר יתקבלו לנבחרת יוזמנו למפגש הורים בו תיערך הצגה מפורטת של התכנית.

פעילות ותכנים

בכיתה ח' ייחשפו תלמידי הנבחרת ל-4 תחומי התוכן – מדעי המחשב, מתמטיקה, כימיה ופיזיקה – וירכשו כלי חשיבה, בדגש על מתמטיקה. תכנים אלו מהווים את התשתית האקדמית שעליה ייבנה הידע המתקדם הנדרש מחברי הנבחרת.

בכיתה ט' כל תלמיד יתמחה ב-2 תחומי תוכן מתוך ה-4 שלמד בכיתה ח'. במסגרת התמחות זו תועמק הלמידה בתחומים הנבחרים, קצב הלמידה יוגבר, והתלמידים יתרגלו היבחנות ברמת אולימפיאדה. בסוף כיתה ט' יוכלו תלמידי הנבחרת הצעירה להתמיין לאחת או יותר מהנבחרות הבוגרות.

פעילות הנבחרת הצעירה
הפעילות תתבצע באמצעות מספר סוגי מפגשים:

  • מפגשים של מספר ימים רצופים הכוללים לינה, הנקראים "מחנות אימון" .
  • במחנות ילונו התלמידים באכסניה ויקבלו כלכלה מלאה וליווי מסביב לשעון של צוות מדריכים מנוסה והנהלה.
  • מפגשים חד יומיים הנקראים "ימי עיון"
  • מפגשים מקוונים אשר מתקיימים דרך הרשת.

בנוסף, תלמידי הנבחרת הצעירה נדרשים לבצע מטלות בבית בין המפגשים על מנת ללמוד תכנים, להתאמן ולתרגל.
מוקד המפגש והפיזור של כל התלמידים (בתחילת ובסוף המחנות וימי העיון) יהיה באוניברסיטת תל אביב, אולם המחנות עצמם יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ.

תכני הלימוד בנבחרת הצעירה
בשנה הראשונה, כיתה ח', כל התלמידים ישתתפו בתכנית לימודים זהה. תכנית זו מהווה בסיס מתמטי ומדעי להמשך. בשנה השניה, כיתה ט', התלמידים יתמחו בשני תחומים – מדעי מחשב, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, בהתאמה ליכולות התלמיד.
הלימודים כוללים:

  • לימודים בתחום הדעת (מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה ופיזיקה)
  • מיומנויות תומכות למידה (מיומנויות ארגון זמן, ארגון למידה יעיל, מיומנויות היבחנות)
  • הכשרה להתמודדות בתחרויות כגון התמודדות עם לחצים, סימולציות ועוד
  • תכנים חינוכיים וחברתיים

קשר עם הנבחרות הבוגרות

פעילות הנבחרת הצעירה מיועדת להכשיר את חבריה לקראת המיונים לנבחרות הבוגרות, ולכן התכנים האקדמיים של הנבחרת הצעירה בכל אחד מתחומי התוכן נקבעים ומפותחים בשיתוף עם הנבחרות הבוגרות בכל תחום.

הפעילות של הנבחרת הצעירה כוללת גם היכרות עם הנבחרות הבוגרות – עם הצוותים ועם פעילותם.

מעברים

מעבר משנה א' לשנה ב' בנבחרת הצעירה: זהו מעבר מלמידת הבסיס האקדמי להתמחות בתחומי התוכן, והוא כרוך בעמידה בדרישות סף אקדמיות. 

מעבר מהנבחרת הצעירה לנבחרות הבוגרות: מעבר זה אינו אוטומטי. כל תלמיד צריך לעמוד במבחני המיון לנבחרות הבוגרות.

שאלות נפוצות

לשאלות נפוצות על נבחרת ישראל הצעירה במדעים, לחצו כאן